Trafikklyset Teodor og trafikkskiltene Obsy Opplysning, Fabian Fare og Franki Forbudt jobber for trafikksjefen. Hver dag kommer de til trafikksjefens kontor for å få vite hvor de trengs mest ute i trafikken. Men en dag finner de ut at bare ett av skiltene får beholde jobben og vennskapet settes på prøve. Hvem av dem er viktigst?

Hvis ikke den røde fare-trekanten min er ute i trafikken er det ingen som vet når de nærmer seg en fare,” sier Fabian Fare.

Hvis ikke den røde rundingen min er ute i trafikken, er det ingen som vet hva som er forbudt, ” sier Franki Forbudt.

Hvis ikke de blå skiltene mine er ute i trafikken er det ingen som vet hvor det er trygt å gå, sykle eller finne en fin rasteplass hvor de kan spise nisten sin,” sier Obsy Opplysning.

Forestilling en har som mål å styrke den visuelle forståelsen og forskjellen på fareskilt, forbudtskilt og opplysningsskilt. Forestillingen vil forhåpentligvis også øke interessen og oppmerksomheten for reglene i trafikken.

 

 


Vi takker Samferdselsetaten i Oslo for støtte for informasjontiltak.

noter

 

 

logo


plakat

Av Lena Steimler

Regi Marianne Mørk

Sangtekster Unni Greve Rose

Musikk Nora Buraas